Dofinansowanie Mój Prąd 4.0

Beneficjenci programu Mój Prąd skorzystają z większych dotacji już od 15 grudnia! Dla urządzeń takich jak mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz magazyny energii. Program realizowany jest od kwietnia 2022 roku. W czwartej edycji programu Mój Prąd mogą uczestniczyć inwestorzy, którzy są rozliczani w systemie net-billing. Jakie w tym roku są kwoty dofinansowania? Dotacja dla jednego gospodarstwa domowego może w sumie wynieść ponad 20 tysięcy złotych.

Ważne zmiany od kwietnia 2022 roku

Najważniejsza zmiana, jaka zaszła w tegorocznej edycji, to fakt, że z dofinansowania będą mogli skorzystać:

 • prosumenci rozliczający się w nowym systemie net-billingu. Na czym polega ten system? Wszedł on w życie 1 kwietnia 2022 roku i opiera się na tym że prosument sprzedaje nadwyżki prądu po określonej, hurtowej cenie. Jeśli zaś kupuje energię, to po takiej samej cenie jak pozostali odbiorcy.
 • dotychczasowi prosumenci, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Kolejne zmiany w programie Mój Prąd 4.0 od 15 grudnia 2022 roku

W programie Mój Prąd 4.0 wprowadzono kolejne zmiany. Jakie? Od 15 grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł:

 • do poziomu 6 000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV,
 • do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. 

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

 • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

Kolejna istotna zmiana to termin naboru wniosków, który został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Co z osobami, które złożyły wnioski przed połową grudnia? Jeśli spełniają kryteria formalne, to mogą skorzystać z wyższych dotacji bez konieczności składania nowego wniosku. Dla wypłaconych wniosków, jeśli według zasad z grudnia przysługuje im wyższy poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica.

Kolejne zmiany w programie Mój Prąd 4.0 od 15 grudnia 2022 roku

Mój Prąd 4.0 – czym jest ten program?

Mój Prąd 4.0 to już czwarta edycja popularnego programu, który ma zachęcić Polaków do  produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Złożenie wniosku Mój Prąd może zaowocować zwrotem do 50% kosztów instalacyjnych. Bieżący 2022 rok przyniesie już czwartą edycję programu, mającego wspierać rozwój energetyki prosumenckiej. Niemniej istotne jest, że przyczyni się to do zobowiązań Polski w zakresie pozyskiwania coraz więcej energii przy pomocy energetyki odnawialnej.

Mój Prąd 4.0 odróżnia się od poprzedniej edycji tego programu tym, że w tegorocznej odsłonie pojawi się dofinansowanie do innych niż instalacje fotowoltaiczne urządzeń, jak magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią.

Na czym polega program Mój Prąd

W ramach programu Mój Prąd, po złożeniu odpowiedniego wniosku, można uzyskać dofinansowanie do własnej instalacji fotowoltaicznej lub – od tego roku – także innych źródeł prądu np. wspierających elektromobilność, takich jak punkty ładowania samochodów elektrycznych. 

Kto może otrzymać dofinansowanie Mój Prąd i w jakiej kwocie?

O dofinansowanie Mój Prąd mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają urządzenia wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Dotychczas program obejmował fotowoltaikę o mocy od 2 kW do 10 kW. Zasady, panujące w programie Mój Prąd, głoszą, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu instalacji, a zarazem nie może być wyższa niż 3 tysiące złotych. Dotacja dokładnie w takiej samej kwocie obowiązywała w 2021 roku w programie Mój Prąd 3.0. Uwaga: wsparcie może być wyższe niż 3 tysiące złotych, jeśli prosumenci zdecydują się dodatkowo na systemy zarządzania energią, magazyn energii czy ładowarki do samochodów elektrycznych. 

Podsumowując: wysokość dofinansowania Mój Prąd zależy od skali inwestycji – w przypadku samej fotowoltaiki będzie niższa niż z dodatkowym montażem magazynu energii.

Nowa, tegoroczna edycja programu Mój Prąd – jakie zaszły zmiany?

Program Mój Prąd w 2022 roku jest bardziej rozbudowany i rozszerzony o więcej urządzeń niż tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne, takich jak:

 • punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych)
 • inteligentne systemy zarządzania energią w domu
 • magazyny energii
 • magazynowania ciepła lub chłodu

Dofinansowanie Mój Prąd także na magazyny energii!

Jak widać w 2022 roku dofinansowanie Mój Prąd obejmuje także magazyny energii. Kup urządzenie z naszego asortymentu i skorzystaj jako pierwszy z dofinansowanie na niego z programu Mój Prąd 4.0. 

Magazyny energii z naszej oferty

 • Magazyn energii SAKO Li-SUN 51.2V 200AH 10kWh LifePO4 6000 cykli ogniwa CATL
  Magazyn energii SAKO Li-SUN 51.2V 200AH 10kWh LifePO4 6000 cykli ogniwa CATL
  22,999.00 
 • Magazyn Energii Li-Wall SAKO 51,2V 100Ah 5 kWh LifePo4 LCD
  Magazyn Energii Li-Wall SAKO 51,2V 100Ah 5 kWh LifePo4 LCD
  9,999.00 
 • Magazyn energii Li-Wall SAKO 51,2V 200AH 10kWh LifePO4 LCD
  Magazyn energii Li-Wall SAKO 51,2V 200AH 10kWh LifePO4 LCD
  19,999.00 
 • Magazyn energii Li-Eco SAKO 51,2V 200Ah LIFEPO4 10kWh
  Magazyn energii Li-Eco SAKO 51,2V 200Ah LIFEPO4 10kWh
  17,999.00