Czy nowy akumulator trzeba ładować?

Dziś na blogu poruszamy istotną z punktu widzenia klientów kwestię, czyli czy nowy akumulator trzeba ładować? Wszystko zależy od tego, jaki jest to rodzaj akumulatora. Przedstawiamy krótki poradnik o tym, jakie są typy tych urządzeń, a następnie oceniamy, który z nich należy po zakupie doładować. 

Rodzaje akumulatorów 

Jakie są najważniejsze typy tych urządzeń i na podstawie jakich zmiennych tworzone są różne ich klasyfikacje? Podstawowy podział uwzględnia 4 rodzaje akumulatorów:

 1. Akumulatory ołowiowo-kwasowe (SLA) – składają się z anody i katody wykonanych z płyt ołowiowych, a kwas siarkowy jest ich elektrolitem.. Znamionowe napięcie ogniw tego typu akumulatora wynosi 2V. Są one stosowane w zastępstwie dla tradycyjnych kwasowych akumulatorów i baterii niklowo-kadmowych,
 2. Akumulatory niklowo-kadmowe (NiCd) – składają się z niklu (katoda) oraz karmu (anoda). Znamionowe napięcie ogniw tego typu akumulatora wynosi 1,2V
 3. Akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH) – składają się z niklu (katoda) oraz stopu różnych metali, które pochłaniają wodór (w tym m,in. magnezu i aluminium). Znamionowe napięcie ogniw tego typu akumulatora wynosi 1,2V, 
 4. Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) –  w tym wypadku elektrodą dodatnią jest LiCoO2, zaś ujemną węgiel porowaty. Znamionowe napięcie tego akumulatora wynosi 3,6V.

Rodzaje akumulatorów SLA, czyli ołowiowo-kwasowych

Aktualnie na rynku akumulatorów znajdują się urządzenia SLA wykonywane najczęściej w dwóch różnych technologiach. Jakich? Z podziałem na sposób wiązania elektrolitu, czyli:

 • akumulatory AGM czyli Absorbed Glass Mat, w których cały elektrolit został uwięziony w separatorach z włókna szklanego, 
 • akumulatory żelowe, nazywane także bezobsługowymi, bo nie trzeba im uzupełniać elektrolitu. 

Różne typy urządzeń o szerokim zastosowaniu można znaleźć w naszym internetowym sklepie z akumulatorami – zachęcamy do sprawdzenia aktualnego asortymentu. 

Czy nowy akumulator trzeba ładować? Modele bezobsługowe

Czy nowy akumulator trzeba ładować? Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od tego, jaki to typ akumulatora. Generalna zasada głosi, że akumulatory bezobsługowe są sprzedawane w stanie naładowanym.

W przypadku modeli bezobsługowych, ale także innego typu, warto po zakupie sprawdzić, czy nie są one uszkodzone oraz zmierzyć ich napięcie nominalne. Jeżeli wszystkie parametry są właściwe i zgadzają się ze specyfikacją techniczną, to można je zamontować lub zacząć ich używać w zakupionym do tego celu. 

Akumulator obsługowy, czyli?

Akumulator obsługowy to rodzaj akumulatora, który wymaga pewnych czynności konserwacyjnych i obsługowych w trakcie użytkowania. Oznacza to, że użytkownik musi regularnie kontrolować poziom elektrolitu (często kwasu siarkowego) w ogniwach akumulatora oraz uzupełniać go wodą demineralizowaną, jeśli jest to konieczne.

W porównaniu do akumulatorów bezobsługowych, akumulatory obsługowe są bardziej wymagające pod względem konserwacji i utrzymania. Dlatego wymagają one regularnej uwagi i dbałości, aby zapewnić ich prawidłowe działanie i maksymalną żywotność.

Warto również zauważyć, że obecnie akumulatory obsługowe stają się coraz mniej popularne, a zastępowane są przez akumulatory bezobsługowe, takie jak akumulatory kwasowo-ołowiowe typu AGM (Absorbent Glass Mat) czy akumulatory żelowe. Akumulatory bezobsługowe oferują większą wygodę użytkowania, nie wymagając regularnej konserwacji elektrolitu.

Jak długo ładować akumulator bezobsługowy?

Czas ładowania akumulatora bezobsługowego zależy od kilku czynników, takich jak pojemność akumulatora, prąd ładowania, aktualny stan naładowania oraz rodzaj zastosowanego ładowarki. Przy odpowiednich warunkach ładowania, można przyjąć pewne ogólne zalecenia dotyczące czasu ładowania.

Ogólnie rzecz biorąc, ładowanie akumulatora bezobsługowego powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. W instrukcji obsługi lub na etykiecie akumulatora powinny być podane informacje na temat prądów ładowania i czasów potrzebnych do pełnego naładowania.

Przykładowo, jeśli masz akumulator o pojemności 100 Ah i używasz ładowarki o prądzie ładowania 10 A, czas ładowania teoretyczny wynosiłby około 10 godzin. Jednak należy pamiętać, że czas ładowania może być różny w zależności od warunków rzeczywistych, takich jak temperatura otoczenia, stan akumulatora, obciążenie itp.

Warto również zaznaczyć, że ładowanie akumulatora bezobsługowego nie powinno być zbyt szybkie ani zbyt wolne. Zbyt szybkie ładowanie może prowadzić do przegrzewania akumulatora i skrócenia jego żywotności, podczas gdy zbyt wolne ładowanie może nie zapewnić pełnego naładowania i może prowadzić do utraty wydajności.

Najlepiej jest korzystać z ładowarki z automatycznym układem kontroli ładowania, który dostosowuje prąd ładowania w zależności od potrzeb akumulatora i monitoruje jego stan naładowania. W przypadku akumulatorów bezobsługowych, które są zwykle zaprojektowane do ładowania ciągłego, ważne jest również unikanie nadmiernego rozładowywania akumulatora, co może prowadzić do uszkodzeń i skrócenia jego żywotności.

Czy akumulator bezobsługowy można ładować prostownikiem?

Tak, akumulator bezobsługowy można ładować prostownikiem, pod warunkiem przestrzegania kilku istotnych zasad.

Przede wszystkim należy upewnić się, że prostownik jest odpowiednio dostosowany do typu akumulatora, który zamierzasz naładować. Akumulatory bezobsługowe, takie jak akumulatory kwasowo-ołowiowe (AGM) lub żelowe (GEL), mają specyficzne wymagania dotyczące ładowania. Dlatego ważne jest, aby prostownik był kompatybilny z tymi typami akumulatorów i miał odpowiednie funkcje ładowania dla nich.

Należy również zwrócić uwagę na wartości napięcia ładowania i prąd ładowania wskazane przez producenta akumulatora. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić te wartości w specyfikacji akumulatora i dostosować odpowiednio ustawienia prostownika.

Ważne jest również przestrzeganie procedury ładowania zgodnie z instrukcjami producenta prostownika. Na ogół zaleca się kontrolować proces ładowania, aby uniknąć przegrzewania akumulatora i monitorować postępy ładowania.

Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że prostownik jest w pełni sprawny, a przewody i zaciski są w dobrym stanie. Należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi prostownika i unikać przypadkowego zwarcia.

Jak ładować akumulator bezobsługowy?

Ładowanie akumulatora bezobsługowego jest dość proste, ale ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur, aby zachować bezpieczeństwo i wydłużyć żywotność akumulatora. Oto kroki do prawidłowego ładowania akumulatora bezobsługowego:

 • Wybierz odpowiedni ładowarkę: Upewnij się, że posiadasz ładowarkę przeznaczoną do typu akumulatora, który chcesz naładować. Akumulatory bezobsługowe mogą być ołowiowo-kwasowe (AGM lub GEL) lub litowo-jonowe (Li-ion). Upewnij się, że ładowarka jest zgodna z Twoim konkretnym typem akumulatora.
 • Wyłącz pojazd i urządzenia elektryczne: Upewnij się, że pojazd (jeśli akumulator jest zainstalowany w pojeździe) oraz wszelkie urządzenia elektryczne związane z akumulatorem są wyłączone, aby uniknąć ryzyka iskrzenia podczas łączenia ładowarki.
 • Podłącz przewody ładowarki: Podłącz przewody ładowarki do akumulatora zgodnie z instrukcjami producenta. Zazwyczaj czerwony przewód to plus, a czarny przewód to minus.
 • Podłącz do źródła zasilania: Podłącz drugi koniec przewodów ładowarki do źródła zasilania. Jeśli masz ładowarkę domową, podłącz ją do gniazdka. Jeśli używasz ładowarki samochodowej, podłącz ją do gniazda zapalniczki.
 • Wybierz tryb ładowania: Niektóre ładowarki posiadają różne tryby ładowania, takie jak szybkie ładowanie lub ładowanie w trybie konserwacji. Wybierz odpowiedni tryb w zależności od potrzeb i stanu naładowania akumulatora.
 • Monitoruj proces ładowania: Wiele ładowarek ma wskaźnik stanu ładowania lub inny sposób informowania o postępach ładowania. Śledź postęp, aby upewnić się, że ładowanie przebiega prawidłowo.
 • Odczep akumulator od ładowarki: Po zakończeniu ładowania odłącz przewody ładowarki od akumulatora, najpierw odłączając przewód czarny (minus), a następnie przewód czerwony (plus).

Ważne wskazówki:

 • Staraj się unikać nadmiernego rozładowania akumulatora, ponieważ może to wpłynąć na jego zdolność do ponownego naładowania.
 • W miarę możliwości unikaj ładowania akumulatora przy zbyt niskiej temperaturze, ponieważ niskie temperatury mogą spowodować uszkodzenia.
 • Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących czasu ładowania i prądów ładowania, aby uniknąć przegrzewania i uszkodzenia akumulatora.
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub nie jesteś pewien, jak prawidłowo naładować akumulator, zasięgnij porady od specjalisty lub producenta akumulatora.

Pamiętaj, że przestrzeganie odpowiednich procedur ładowania akumulatora jest kluczowe dla jego długowieczności i bezpiecznego użytkowania.

Czy nowy akumulator trzeba ładować? Modele litowo-jonowe

Akumulatory li-on, czyli litowo-jonowe, są gotowe do użycia od razu po pierwszym ładowaniu. Tego typu akumulatory i baterie są powszechnie stosowane w wielu urządzeniach, z jakimi mamy styczność na co dzień, typu laptopy czy telefony komórkowe. Warto w tym miejscu rozprawić się z popularnym, ale nadal funkcjonującym mitem, że akumulatory i baterie li-on należy rozładować do końca, a także każdorazowo naładować na 100% – takie zabiegi wręcz negatywnie wpływają na ich stan, lepiej podładować je, gdy poziom zużycia spadł do poziomu około 20% (lub więcej). Istnieje także stereotyp, że w czasie ładowania się urządzeń z baterię li-on nie powinno się z nich korzystać, co też nie jest prawdą. 

Czy nowy akumulator trzeba ładować? Modele obsługowe

Inne modele akumulatora – np. klasyczne kwasowe do motocykla czy samochodu – są gotowe do instalacji w pojeździe po napełnieniu ich elektrolitem. Z reguły nowy akumulator obsługowy do samochodu jest naładowany na poziomie około 80%. Nowoczesne modele pojazdów osobowych są wyposażone w takie układy i systemy, dostosowane do akumulatora o danej pojemności,  że niezależnie od napięcia początkowego akumulatora, układ samochodu doładuje go do odpowiedniego poziomu. W razie wątpliwości, czy nowo zakupiony akumulator należy doładować, warto dokładnie przewertować dołączoną do niego instrukcję obsługi. Niewskazane jest szybkie ładowanie i ładowanie nieprzystosowaną do tego modelu ładowarką. 

Czy akumulator można ładować w domu?

Tak, akumulatory można ładować w domu, pod warunkiem, że masz odpowiednie urządzenia i instalację do ładowania akumulatorów. Proces ładowania akumulatora może się różnić w zależności od rodzaju akumulatora, który chcesz naładować. Oto kilka ogólnych wskazówek:

Ładowanie akumulatorów domowych:

 • Akumulatory niklowo-kadmowe (NiCd) i niklowo-metalowo-hydrydowe (NiMH): Te akumulatory są stosunkowo powszechne w urządzeniach gospodarstwa domowego, takich jak piloty do telewizora czy myszki komputerowe. Możesz je ładować za pomocą odpowiednich ładowarek, które są dostępne na rynku. W zwykłych gniazdkach elektrycznych nie jest zalecane ładowanie tych akumulatorów bez odpowiednich urządzeń, ponieważ może to być niebezpieczne.
 • Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) i litowo-polimerowe (Li-Po): Te akumulatory są powszechnie stosowane w telefonach komórkowych, laptopach i innych urządzeniach przenośnych. Są ładowane za pomocą ładowarek dostarczonych wraz z urządzeniem lub za pomocą specjalnych ładowarek, które są kompatybilne z danym rodzajem akumulatora. W większości przypadków są bezpieczne do ładowania w domu.
 • Akumulatory ołowiowo-kwasowe (Pb-Acid): Te akumulatory są często używane w samochodach i systemach zasilania awaryjnego. Możesz je ładować za pomocą ładowarek samochodowych lub specjalnych ładowarek do akumulatorów ołowiowo-kwasowych.

Zasady bezpieczeństwa:

 • Upewnij się, że używasz odpowiedniego rodzaju ładowarki do danego typu akumulatora. Niewłaściwe ładowanie może prowadzić do uszkodzenia akumulatora lub nawet zagrożenia pożarowego.
 • Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących ładowania i nie próbuj ładować akumulatora poza określonymi parametrami.
 • Nie zostawiaj akumulatorów do ładowania na dłuższy okres bez nadzoru, szczególnie w przypadku akumulatorów litowo-jonowych, które mogą być bardziej podatne na przegrzewanie.
 • Staraj się ładować akumulatory w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze i unikaj skrajnych warunków cieplnych.

Ważne jest, aby być ostrożnym i przestrzegać zaleceń producenta, aby zachować bezpieczeństwo i długość życia akumulatorów. Jeśli nie jesteś pewien, jak ładować określony akumulator, zawsze warto skonsultować się z producentem lub skorzystać z usług profesjonalisty.

Czy nowy telefon trzeba rozładować do końca?

W przypadku nowych telefonów, zasada „rozładować do końca” nie jest już tak ważna, jak była w przeszłości dla starszych typów baterii. Współczesne smartfony zazwyczaj korzystają z baterii litowo-jonowych (Li-Ion) lub litowo-polimerowych (Li-Po), które mają swoje własne właściwości ładowania i rozładowywania. Oto kilka wskazówek dotyczących zarządzania baterią w nowym telefonie:

 • Kalibracja baterii: Niektórzy eksperci zalecają kalibrację baterii po zakupie nowego telefonu. Możesz to zrobić, rozładowując baterię do około 0% i następnie całkowicie ją naładować. To może pomóc w poprawieniu dokładności wskaźnika poziomu naładowania baterii.
 • Rozładowywanie do końca: Nie jest konieczne regularne całkowite rozładowywanie baterii do zera. W rzeczywistości, niektórzy producenci smartfonów zalecają unikanie całkowitego rozładowywania baterii, ponieważ to może wpłynąć na żywotność baterii.
 • Cykle ładowania: Baterie Li-Ion i Li-Po mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i rozładowywania. Oznacza to, że 100% cykl to nie tylko pełne naładowanie do zera i z powrotem. Wykonanie wielu pełnych cykli może przyspieszyć starzenie się baterii.
 • Unikaj przegrzewania: Unikaj ekstremalnych temperatur, zarówno podczas ładowania, jak i podczas użytkowania telefonu. Ekstremalne temperatury mogą wpływać na wydajność i żywotność baterii.
 • Ładowanie częściowe: Ładowanie telefonu częściowo (np. do 80-90%) zamiast do 100% może pomóc w zachowaniu dłuższej żywotności baterii. Nowoczesne systemy zarządzania energią w telefonach potrafią dobrze radzić sobie z tym typem ładowania.

W skrócie, ważne jest, aby zachować umiar i nie martwić się zbytnio o „rozładowanie do końca” w nowym telefonie. Dbanie o zdrowe nawyki ładowania i unikanie skrajnych warunków temperaturowych pomogą w dłuższej żywotności baterii.

Jak często ładować akumulator?

Częstotliwość ładowania akumulatora zależy od rodzaju akumulatora oraz sposobu jego użytkowania. Oto kilka ogólnych wytycznych dotyczących ładowania akumulatorów:

 • Akumulatory ołowiowo-kwasowe (Pb-Acid): Akumulatory starterowe: Są to akumulatory używane w samochodach i innych pojazdach. Warto je ładować, gdy napięcie spadnie poniżej około 12,4 woltów. Jednak w praktyce często ładuje się je za pomocą alternatora samochodowego, gdy silnik jest włączony.
 • Akumulatory głębokiego rozładowania: Te akumulatory są stosowane w systemach zasilania awaryjnego, wózkach inwalidzkich i innych zastosowaniach. Warto je ładować, gdy napięcie spadnie na poziomie około 50% pojemności lub niżej, ale nie jest to zawsze wymagane, ponieważ są one przeznaczone do głębokiego rozładowywania i cykli ładowania/rozładowania.
 • Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) i litowo-polimerowe (Li-Po): Akumulatory litowo-jonowe i litowo-polimerowe nie wymagają pełnego rozładowania przed ponownym ładowaniem. W rzeczywistości jest to wręcz niezalecane, ponieważ takie głębokie rozładowanie może być szkodliwe dla tych akumulatorów. Możesz je ładować, kiedy potrzebujesz, niezależnie od stanu naładowania. Warto jednak unikać długotrwałego przechowywania ich w pełnym rozładowaniu lub naładowanych w 100%.
 • Akumulatory niklowo-kadmowe (NiCd) i niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH): Te akumulatory mają efekt pamięci, więc czasami można je naładować przed pełnym rozładowaniem, aby uniknąć efektu pamięciowego. Jednak co jakiś czas (co kilka cykli ładowania) warto wykonać pełny cykl rozładowania i ponownego ładowania, aby przywrócić pełną pojemność.
 • Akumulatory do urządzeń elektronicznych (smartfony, laptopy itp.): W przypadku akumulatorów w urządzeniach elektronicznych nie ma potrzeby regularnego pełnego rozładowywania. Możesz je ładować, kiedy jest to potrzebne, niezależnie od poziomu naładowania, ale staraj się nie doprowadzać do głębokich rozładowań, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Warto przeczytać instrukcję obsługi akumulatora lub urządzenia, które go wykorzystuje, ponieważ producenci często podają szczegółowe wytyczne dotyczące ładowania i konserwacji. Ogólnie rzecz biorąc, unikaj długotrwałego przechowywania akumulatorów w pełnym rozładowaniu i staraj się utrzymywać je w zakresie 20-80% naładowania, aby zachować ich trwałość i wydajność.

Kiedy ładuje się akumulator?

Akumulatory ładowane są, gdy ich poziom naładowania spada poniżej określonego progu, co jest wynikiem ich normalnego użytkowania. W przypadku akumulatorów ołowiowo-kwasowych, stosowanych np. w pojazdach elektrycznych lub systemach zasilania awaryjnego, ładowanie rozpoczyna się po wykryciu obniżonego napięcia i odbywa się poprzez dostarczanie prądu stałego z zewnętrznej ładowarki. Akumulatory litowo-jonowe, powszechnie używane w urządzeniach mobilnych takich jak smartfony czy laptopy, również ładują się, gdy ich poziom energii jest niski, jednak wymagają one bardziej skomplikowanego procesu ładowania, który obejmuje kontrolowanie prądu i napięcia w celu optymalizacji żywotności i bezpieczeństwa. Niezależnie od typu, istotne jest, aby ładować akumulatory przy użyciu odpowiednich ładowarek, które dostosowują prąd i napięcie do specyficznych potrzeb akumulatora, co zapewnia ich długotrwałą efektywność i bezpieczeństwo użytkowania.

Czy nowy akumulator jest naładowany? Podsumowanie

Czy nowy akumulator jest naładowany? Podsumowując: wiele akumulatorów różnych, najpopularniejszych typów – np. samochodowych z elektrolitem płynnym – nie trzeba doładowywać przed montażem, bo zostały wyposażone we wbudowaną ładowarkę, która doładuje akumulator (w razie potrzeby) a następnie przełączy się w buforowy tryb podtrzymania. Inne nowoczesne modele o wysokiej wydajności – np. żelowe – sprzedawane są w stanie naładowanym, czyli gotowe do użytku. 

Najnowsze wpisy

Rozładowany akumulator do zera? Podpowiadamy co zrobić

Jaki akumulator do pastucha wybrać?

Jaki akumulator do alarmu?

Jaki akumulator do ciągnika?

Jaki akumulator do wiertarki wybrać?

Jaki akumulator wybrać do lamp solarnych?

Jaki akumulator do hulajnogi elektrycznej?

Jaki akumulator do wózka widłowego?

Akumulator awaryjny do domu – co trzeba o nim wiedzieć?

POLECANE PRODUKTY

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?